Exteen MAGI View my profile

【Kou Empire】

posted on 25 Dec 2012 18:25 by exteenmagi
จักรวรรดิเจิดจรัส เป็นจักรวรรดิใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก มีรูปแบบวัฒนธรรมสไตล์เอเชีย มีความรุ่งเรื่องมาก อาณาเขตของจักรวรรดิได้ขยายออกไปเรื่อยๆ จากเดิมที่เคยเป็นเพียงจักรวรรดิเล็กๆ
ในเรื่องทางด้านเศรษฐกิจ ได้มีการตีพิมพ์ 'ฟาน' ซึ่งเป็นธนบัตรในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า
 
○ จักรพรรดิ ○
 
เมไจ
 
ขุนนาง
 
ประชากร
- เซีย จินยู - ( ทหารรับจ้าง EXP 00 Point
- ฮง เซย์ริน - ( ครูฝึกสอนงานเย็บปัก / ลูกสาวเจ้าของโรงทอผ้า EXP 00 Point